RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia el pressupost del Programa de digitalització de pimes (DIGITALITZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018 (DOGV 8443, 13.12.2018). [2019/7023]

Programa de digitalización de pymes

2019/7023 RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia el pressupost del Programa de digitalització de pimes (DIGITALITZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018 (DOGV 8443, 13.12.2018). [2019/7023]

Per Resolució de 4 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) es van convocar subvencions a projectes de digitalització de pimes (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018 (DOGV 8443, 13.12.2018). L'article 12. Dotació pressupostària, estableix que el pressupost per a la concessió de les subvencions previstes serà de 6.536.605,69 euros amb càrrec a la línia S6722000, «Investigació, desenvolupament i innovació empresarial», preveient així mateix la possibilitat del seu increment.

» Publication Date: 11/07/2019

» More Information

« Go to Technological WatchThis project has received funding from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 745828