Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació personal investigador empresariasl (FPI-E),

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

» Publication Date: 28/05/2019

» More Information

« Go to Technological WatchThis project has received funding from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 745828