RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o d'altres, la finalitat de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

» Publication Date: 21/05/2019

» More Information

« Go to Technological WatchThis project has received funding from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 745828